SAHAN-SEURA RY

Tsempataan! -hanke

Tsempataan! - STEA-hanke

Tsempataan! -hankkeen tarkoitus on edistää maahanmuuttajien sosiaalista toimintakykyä, hyvinvointia, ja työllistymistä Vantaalla sekä järjestöjen välistä yhteistyötä kehittää kulttuuritietoista, asiakaslähtöistä ja saavutettavaa yhteistä maahanmuuttajille suunnattua asiakasohjauksen mallia. Tarkoituksena on myös kehittää tasavertaista kumppanuutta ja vastavuoroista toimintaa viranomaisten ja järjestöjen välillä.

Hanke toimii aikavälillä 1.1.2020-31.12.2022. Hanke toteutetaan neljän vantaalaisen järjestön yhteistyössä. Hankkeessa ovat mukana Vantaan Venäläinen Klubi, Sahan-Seura, Itä-Vantaan Somalikulttuuriyhdistys ja Hakunilan kansainvälinen yhdistys. Yhdistyksillämme on kulttuurista ja kielellistä osaamista, mikä toimii suurena voimavarana asiakasohjauksessa ja sen jälkeisessä asiakasohjauksen täydentävän toimintamallin kehittämisessä.

Kohderyhmänä on yli 25-vuotiaat vantaalaiset maahanmuuttajat ja maahanmuuttajataustaiset vantaalaiset, joiden heikko suomen kielen taito tai puutteellinen suomalaisen yhteiskunnan palvelujen tuntemus ovat hidastaneet palveluiden piiriin hakeutumista ja pääsemistä. Asiakkailla on tarve neuvontaan ja heillä on taustalla esim. yksinäisyyttä, elämänhallinnan haasteita ja työttömyyttä.

Yhteystiedot

Palvelemme somalin, suomen ja englannin kielellä!

Tsempataan! - STEA-hanke

Tsempataan! -hankkeen tarkoitus on edistää maahanmuuttajien sosiaalista toimintakykyä,

hyvinvointia, ja työllistymistä Vantaalla sekä järjestöjen välistä yhteistyötä kehittää

kulttuuritietoista, asiakaslähtöistä ja saavutettavaa yhteistä maahanmuuttajille suunnattua

asiakasohjauksen mallia. Tarkoituksena on myös kehittää tasavertaista kumppanuutta ja

vastavuoroista toimintaa viranomaisten ja järjestöjen välillä.

Hanke toimii aikavälillä 1.1.2020-31.12.2022. Hanke toteutetaan neljän vantaalaisen järjestön yhteistyössä. Hankkeessa ovat mukana Vantaan Venäläinen Klubi, Sahan-Seura, Itä-Vantaan Somalikulttuuriyhdistys ja Hakunilan kansainvälinen yhdistys. Yhdistyksillämme on kulttuurista ja kielellistä osaamista, mikä toimii suurena voimavarana asiakasohjauksessa ja sen jälkeisessä asiakasohjauksen täydentävän toimintamallin kehittämisessä.

Kohderyhmänä on yli 25-vuotiaat vantaalaiset maahanmuuttajat ja maahanmuuttajataustaiset vantaalaiset, joiden heikko suomen kielen taito tai puutteellinen suomalaisen yhteiskunnan palvelujen tuntemus ovat hidastaneet palveluiden piiriin hakeutumista ja pääsemistä. Asiakkailla on tarve neuvontaan ja heillä on taustalla esim. yksinäisyyttä, elämänhallinnan haasteita ja työttömyyttä.

Yhteystiedot

Palvelemme somalin, suomen ja englannin kielellä!