Paremman huomisen puolesta

Sahan-Seura ry

Yhdistyksemme nimessä käytetyn somalinkielisen sahan-sanan merkityksen mukaisesti pyrimme olemaan edelläkävijöitä monikulttuurisemman Suomen rakentamisessa.

Tutustu järjestöömme

maahanmuuttaja

Sahan-Seura ry on vuonna 2000 perustettu sosiaali- ja terveysjärjestö, jonka tarkoituksena on edistää nuorten ja perheiden aktiivista kansalaisuutta, sosiaalista vahvistumista ja valmiutta toimia monikulttuurisessa Suomessa. Tavoitteidemme saavuttamiseksi järjestämme  monimuotoista ja laadukasta toimintaa. Vaalimme kaikessa toiminnassamme yhdenvertaisuutta, suvaitsevaisuutta ja syrjimättömyyttä — toimintamme on avoin kaikille iästä, sukupuolesta, ihonväristä, uskonnosta ja etnisestä alkuperästä riippumatta.  Kehitämme ja tarjoamme kotoutumista edistäviä palveluita sekä koulutamme ja tutkimme vähemmistöjen menestymistä yhteiskunnassa. Olemme luotettava ja asiantunteva alan toimija.

maahanmuuttajanaiset

Toiminta

Lasten ja nuorten toiminta

Lapsille ja nuorille järjestetään avointa ja ilmaista iltapäivätoimintaa, läksykerhoja, työpajakerhoja ja liikuntatoimintaa. Toimintojen tarkoituksena on edistää lasten ja nuorten hyvinvointia, aktiivisuutta ja osallisuutta.

Loma-aikojen toiminta

Perheille, lapsille ja nuorille järjestetään avointa lomatoimintaa, päiväleirejä ja leiritoimintaa sekä jalkautuvan katupartion tukea mielekkään ja laadukkaan loma-ajan tekemisen saamiseksi sekä syrjäytymisen ehkäisemiseksi.

HyNa -hanke

Hankkeessa järjestetään vuosina 2021–2024 STEA:n rahoituksella toimintaa yli 29-vuotiaiden maahanmuuttajataustaisten naisten hyvinvoinnin, osallisuuden ja kotoutumisen tukemiseksi.

Tsempataan! -hanke

Neljän vantaalaisjärjestön yhteistyönä toteuttamaan hankkeen tarkoituksena on edistää yli 25-vuotiaiden maahanmuuttajataustaisten henkilöiden sosiaalista toimintakykyä, hyvinvointia ja työllistymistä.

Tsemppari-työelämävalmennus

Vieraskielisille vantaalaisille Tsemppari-mallin mukaista työelämävalmennusta sekä kotoutumista tukevaa palveluohjausta, osana Vantaan kaupungin SMILE-hanketta.