SAHAN-SEURA RY

Lasten ja nuorten toiminta

Lasten ja nuorten kasvatus-, toiminta- ja harrastuskerhot

Lapsiin ja nuoriin kohdistuva toiminta on yhdistyksemme tarkoituksen ydin. Uskomme siihen, että lapsiin ja nuoriin tänään kohdistettu panos on sijoitus huomiseen tulevaisuuteen. Vuoden 2021 painopisteenä ovat edelleen tyttöjen ja nuorten naisten toiminta ja sen kehittäminen. Maahanmuuttajatyttöjen ja -naisten aktiivisuus ja osallisuus ovat muihin väestöryhmiin verrattuna alhaisia. Tavoitteemme on kehittää toimintaa, joka innostaa, aktivoi ja osallista tyttöjä ja naisia. Osallistavassa toiminnassa nuori on tekijä eikä kohde. Pääosin kohderyhmäämme ovat 7–20-vuotiaat. Kaikki toiminnat ovat kaikille vantaalaisille lapsille ja nuorille ilmaisia ja avoimia.

lasten kerho

Lasten ja nuorten kasvatus-, toiminta- ja harrastuskerhot

Lapsiin ja nuoriin kohdistuva toiminta on yhdistyksemme tarkoituksen ydin. Uskomme siihen, että lapsiin ja nuoriin tänään kohdistettu panos on sijoitus huomiseen tulevaisuuteen. Vuoden 2021 painopisteenä ovat edelleen tyttöjen ja nuorten naisten toiminta ja sen kehittäminen. Maahanmuuttajatyttöjen ja -naisten aktiivisuus ja osallisuus ovat muihin väestöryhmiin verrattuna alhaisia. Tavoitteemme on kehittää toimintaa, joka innostaa, aktivoi ja osallista tyttöjä ja naisia. Osallistavassa toiminnassa nuori on tekijä eikä kohde. Pääosin kohderyhmäämme ovat 7–20-vuotiaat. Kaikki toiminnat ovat kaikille vantaalaisille lapsille ja nuorille ilmaisia ja avoimia.

Liikuntatoiminta

Liikunta ja urheilu ovat tasapainoisen ja terveellisen elämän peruselementtejä. Mahdollisuus harrastaa ja osallistua urheilu- ja liikuntatoimintaan ovat jokaisen lapsen perusoikeuksia. Suomessa tilanne on aika pitkälti hyvä: moni lapsi ja nuori harrastaa liikuntaa jossain muodossa. Vaikka kokonaistilanne on pitkälti hyvä Suomessa, on myös lapsia, joilla ei ole mahdollisuuksia osallistua liikunta- tai urheilutoimintaan. Yhdistyksemme koko olemassaolon ajan olemme tehneet työtä lasten ja nuorten liikunnan parissa osana meidän toimintaamme. Liikunta on avain syrjäytymisen ehkäisemiseen ja hyvinvoinnin edistämiseen.

Tuotamme matalan kynnyksen liikuntakerhoja, joiden tarkoituksena on edistää lasten ja nuorten hyvinvointia ja aktiivisuutta. Liikuntakerhomme ovat kaikille avoimia ja ilmaisia. Tuotamme viikoittain lapsille 20 liikuntakerhoa, mikä vastaa yhteensä 44 tehokasta liikuntatuntia. Liikuntakerhoihin osallistuu viikoittain 200–250 lasta ja nuorta.

Iltapäivätoiminta

Olemme menestykkäästi järjestäneet ja toteuttaneet koululaisille iltapäivätoimintaa yhdeksän (9) vuoden ajan.  Iltapäivätoiminnan tavoitteena on tukea lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia ja terveyttä sekä luoda pohja hyvälle kasvulle.

Läksykerhot

Yhdistyksemme on tarjonnut koululaisille ja toisen asteen opiskelijoille läksykerhoja, joissa he saavat apua koulutehtäviinsä sekä mahdollisuuden tehdä kavereiden kanssa läksyt. Läksykerhojen tarkoituksena on tarjota koululaisille ja opiskelijoille apua ja tukea sekä opiskelussa että muissa heitä askarruttavissa asioissa. Läksykerhot ovat ensi vuonna koulun työaikoina ma, ke ja to. Ryhmiä on yhteensä kuusi – kolme koululaisille ja kolme toisen asteen opiskelijoille. Läksykerho kestää kertaalleen 2 tuntia (h). Läksykerhoja vetävät yhdistyksemme vapaaehtoiset, jotka ovat kouluttautuneet Suomessa. He pystyvät samastumaan näihin nuoriin omien kokemustensa myötä.

Toiminta- ja työpajakerhot

Kerhojen tarkoituksena on tarjota nuorille mielekästä ja tuottavaa toimintaa sekä vahvistaa oman kulttuurin ja identiteetin tuntemusta. Kerhot järjestetään pojille ja tytöille erikseen, vaikka sisällöltään ne vastaavat toisiaan. Toiminta on kokovuotinen, kesälomien aikaa lukuun ottamatta. Toiminnan tarkoituksena on vahvistaa nuorten sosiaalista kehitystä ja luovuutta sekä mahdollistaa omien mielipiteiden, näkemysten ja ideoiden esille tuomisen sekä niiden kehittämisen ja toteuttamisen. Toiminta on erittäin laaja-alaista ja teemat vaihtelevia. Tarjoamme yhdessäoloa, pelejä, leikkejä, esityksiä, erilaisia työpajoja ja pientä purtavaa.

 

Katso kerhojen aikataulut ja ilmoittautumiset ajankohtaissivulta