SAHAN-SEURA RY

Tsemppari- työelämävalmennus

Tsemppari-työelämävalmennus

Tsemppari-työelämävalmennus (2023-2024) tarjoaa vieraskielisille vantaalaisille Tsemppari-mallin mukaista työelämävalmennusta sekä kotoutumista tukevaa palveluohjausta, osana Vantaan kaupungin SMILE-hanketta. Palvelu on  käynnistynyt syyskaudella 2023 ja jatkuu vuoden ajan. 

Tsemppari-työelämävalmennus keskittyy työllistymiseen ja kotoutumiseen, tarjoamalla henkilökohtaista tukea työhakuun. Valmennuksen aikana jokaisen tilannetta tarkastellaan kokonaisvaltaisesti, huomioiden myös asiakkaan perheen kotoutuminen.

Tsemppari-työelämävalmennus tarjoaa tukea muun muassa seuraaviin asioihin: 

  • CV & työhakemukset
  • Työnhaku tietokoneella ja puhelimella
  •  Työhaastatteluun harjoittelu
  • Yhteys työnantajiin

Vuodesta 2015 lähtien kehitetyn Tsemppari-mallin pääidea on tavoittaa vieraskieliset vantaalaiset aiempaa tehokkaammin palveluihin tehostamalla kaupungin ja järjestöjen välistä yhteistyötä.

 

Vantaan kaupunki on hankkinut Tsemppari-työelämävalmennuksen osana SMILE-hanketta. Hanke rahoitetaan osana Euroopan neuvoston kehityspankin (CEB) ja Euroopan komission välistä sopimusta, jonka tavoitteena on edistää maahanmuuttaneiden inkluusioita EU-jäsenvaltioissa kehittämällä uusia yhteistyön ja rahoituksen muotoja.

 

Yhteystiedot

Palvelemme suomen, somalin, arabian ja englannin kielellä!

Palvelemme ainoastaan ajanvarauksella!

Tsempataan töihin -hanke

Euroopan sosiaalirahaston rahoittaman Tsempataan töihin! -hankkeessa (1.4.2020 – 31.3.2022) kehitetään maahanmuuttajien työllisyyttä edistävä kumppanuusverkosto Vantaan kaupungin, TE-palveluiden, maahanmuuttajajärjestöjen ja Sodexon kanssa.

Hakunilan kansainvälinen yhdistys, Vantaan venäläinen klubi, Sahan-seura ja Itä-Vantaan somalikulttuuriyhdistys edustavat hankkeessa maahanmuuttajajärjestöjä. Ne tuovat hankkeeseen yhteydet asiakkaisiin, kulttuurisen erityisosaamisensa sekä omakielisen ohjauksen. Lisäksi järjestöt toimivat koko hankkeen toiminnan alustana ja saavutettavina matalan kynnyksen asiakaspalvelupisteinä.

Hankkeen toteutuksessa yhdistetään ainutlaatuisella tavalla järjestöjen tarjoama luottamus, viranomaisten tarjoama tuki asiakkaille, sekä yrityksen rekrytointitarpeet. Hankkeen myötä vantaalaisten maahanmuuttajien työllisyys paranee ja kohderyhmän asiakkaat pääsevät urapolullaan eteenpäin tai kiinni ensimmäiseen työpaikkaansa. Asiakkaat pystyvät täydentämään osaamistaan tutkinnon osien tai muun koulutuksen avulla. Sodexo saa hankkeen kautta työntekijöitä avoimiin työpaikkoihinsa ja luo kontakteja verkoston toimijoihin. Työelämään liittyvät väärinkäsitykset vähenevät, kun asiakkaat saavat oikeaa tietoa työhön liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista.

Yhteystiedot

Palvelemme suomen, somalin, arabian ja englannin kielellä!

Palvelemme ainoastaan ajanvarauksella!