SAHAN-SEURA RY

Loma-aikojen toiminta

Mielekästä tekemistä lapsille ja nuorille

Koulujen loma-aikoina järjestettävä toiminta on tärkeässä osassa lasten kehityksen kannalta. Kohderyhmäämme kuuluvat lapset ja varhaisnuoret ovat vailla mahdollisuutta saada mielekästä ja laadukasta tekemistä koulujen lomien aikoina. Siksi juuri monipuolinen toiminta loman ajaksi on erityisen tärkeää. Loma-ajan toiminnan tarkoituksena on ehkäistä lasten ja nuorten eriarvoistumista ja syrjäytymistä sekä edistää lasten ja nuorten osallisuutta ja aktiivisuutta. Toiminta koostuu koulujen loma-aikoina toteuttavasta ohjatusta avoimesta toiminnasta, päiväleiritoiminnasta, retkistä ja katupartiosta.

Avoimen toiminnan tarkoituksena on tarjota nuorille osallistavia, innostavia ja tavoitteellisia toimintamahdollisuuksia: Toiminnan perusidea on järjestää nuorille mielekästä vapaa-ajan toimintaa koulujen loma-aikoina. Toiminnan avulla on tarkoitus myös aktivoida nuoria, estää yksinäisyyttä ja syrjäytymistä sekä laajentaa nuorten kaveripiiriä. Toiminnan tavoitteena on omaksua käytännön taitoja ja tietoja koulutetun ohjaajan tuella. Retket täydentävät avointa toimintaa ja tuovat siihen tarvittavaa ulottuvuutta.

Nuorten kesätoimintaan kuuluu myös vapaaehtoisten aikuisten katupartio, joka jalkautuu viikonloppuiltoina Suur-Myyrmäen alueelle. Katupartion tarkoituksena on luoda nuorille turvallisuuden tunne ja tarjota mahdollisuus keskustella aikuisen kanssa. Partio keskittyy jalkautumaan nuorten suosimilla kokoontumispaikoilla. Katupartiossa on mukana luotettavia aikuisia, joita nuoret kunnioittavat.

Avoimen toiminnan tarkoituksena on tarjota nuorille osallistavia, innostavia ja tavoitteellisia toimintamahdollisuuksia: Toiminnan perusidea on järjestää nuorille mielekästä vapaa-ajan toimintaa koulujen loma-aikoina. Toiminnan avulla on tarkoitus myös aktivoida nuoria, estää yksinäisyyttä ja syrjäytymistä sekä laajentaa nuorten kaveripiiriä. Toiminnan tavoitteena on omaksua käytännön taitoja ja tietoja koulutetun ohjaajan tuella. Retket täydentävät avointa toimintaa ja tuovat siihen tarvittavaa ulottuvuutta.

Toimintojen aikataulut ja ilmoitauttumiset löydät ajankohtaissivulta