SAHAN-SEURA RY

Tietoa meistä

Paremman huomisen puolesta

Sahan-Seura ry on voittoa tavoittelematon, yleishyödyllinen sosiaali- ja terveysjärjestö, jonka tarkoituksena on edistää nuorten ja perheiden aktiivista kansalaisuutta, sosiaalista vahvistumista ja valmiutta toimia monikulttuurisessa Suomessa. Yhdistyksellä on yli 300 jäsentä. Yhdistys on toiminut paremman huomisen puolesta 21 vuotta. Iso ja tilava toimintakeskuksemme sijaitsee Myyrmäessä, Länsi-Vantaalla. Vaalimme kaikessa toiminnassamme yhdenvertaisuutta, suvaitsevaisuutta ja syrjimättömyyttä — toimintamme on avoin kaikille iästä, sukupuolesta, ihonväristä, uskonnosta ja etnisestä alkuperästä riippumatta.

Toteutamme monimuotoisia osallisuutta ja yhteenkuluvuutta edistäviä kasvatus- ja harrastustoimintoja, seminaareja, tapahtumia sekä monipuolisia ja kattavia loma-aikojen toimintoja, kuten päiväleiri ja leiritoimintaa.

Vuosina 2021–2023 keskitymme erityisesti edistämään maahan muuttaneiden naisten hyvinvointia, osallisuutta ja kotoutumista STEAn rahoittaman Hyvinvoivat maahanmuuttajanaiset – HyNa – hankkeen kautta. Olemme lisäksi mukana toteuttamassa Tsempataan-hanketta ja tsempataan töihin -hanketta. Tsempataan-hanke edistää maahanmuuttajien hyvinvointia ja osallisuutta. Tsempataan töihin -hanke taas keskittyy maahanmuuttajien työllisyyteen ja koulutukseen.

Järjestönä yksi tärkeimmistä tarkoituksistamme on edistää kahdensuuntaista kotoutumista muun muassa tukemalla työyhteisöjä, työnantajia sekä muita maahanmuuttajia työssään kohtaavia etenkin kasvatusalalla. Teemme tiivistä yhteistyötä julkisen ja kolmannen sektorin kanssa maahanmuuttajien hyvinvoinnin ja kotoutumisen edistämisessä. 

Visio

Vuonna 2025 Sahan-seura ry on vakaa, tunnettu ja ammattitaitoinen toimija sosiaali- ja terveysalan kentällä. Järjestömme on arvostettu toimija, jolla on uusia paikallisyhdistyksiä.

Missio

Monikulttuurinen järjestö, joka edistää perheiden ja nuorten sosiaalista hyvinvointia. Toimintamme on laadukasta ja monipuolista.

Yhdistyksemme nimessä käytetyn somalinkielisen sahan-sanan merkityksen mukaisesti pyrimme olemaan edelläkävijöitä monikulttuurisemman Suomen rakentamisessa.